1. Γενικές πληροφορίες

 

1.1. Το αίτημα-μήνυμα που υποβάλλει ο Χρήστης στην ενότητα «Φορτία» και "Οχήματα" στον Ιστότοπο Lardi-Trans δια μέσω της συμπλήρωσης της ειδικής φόρμας περιέχει αποκλειστικά πρόταση σχετικά με την ανάγκη για τη μεταφορά φορτίου και/ή πρόταση σχετικά με τη διαθεσιμότητα του οχήματος για την μεταφορά φορτίου.

 

1.2. Το αίτημα μπορεί να υποβάλλει οποιοσδήποτε Χρήστης αποκλειστικά μετά από την επιτυχή εγγραφή στον ιστότοπο Lardi-Trans.

 

1.3. Το οποιοδήποτε αίτημα μπορεί να ελεγχθεί από τη διοίκηση του ιστοτόπου για την διευκρίνηση αν το αίτημα αυτό τηρεί όλους αυτούς τους Κανόνες.

 

1.4. Μετά από την υποβολή παραπόνου από τον Χρήστη η διοίκηση του ιστοτόπου οπωσδήποτε ελέγχει την αίτηση, για το αν ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας της Ουκρανίας, στις απαιτήσεις της Συμφωνίας χρήστη του Ιστοτόπου Lardi-Trans και στις απαιτήσεις των Κανόνων αυτών.

 

1.5. Οι χρήστες της ιστοσελίδας που έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία «Προβολή αιτημάτων», έχουν πλήρη πρόσβαση στα αιτήματα που καταχωρίζονται στον ιστότοπο, καθώς και μέσω των εφαρμογών για κινητά, και μέσω των ενημερωτικών μηνυμάτων από τον ιστότοπο.

 

1.6. Οι επισκέπτες, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι Χρήστες του ιστότοπου Lardi-Trans, μπορούν να δουν το αίτημα και να χρησιμοποιήσουν τα απαραίτητα φίλτρα για την αναζήτηση των αιτημάτων, αλλά δεν μπορούν να δουν τα στοιχεία επικοινωνίας στα αιτήματα.

 

2. Κανόνες υποβολής αιτημάτων

 

2.1. Για να καταχωρίσετε αίτημα με την πρόταση σχετικά με την ανάγκη για τη μεταφορά φορτίου και/ή πρόταση σχετικά με τη διαθεσιμότητα του οχήματος για τη μεταφορά φορτίου, θα πρέπει στο αντίστοιχο μέρος του ιστοτόπου να συμπληρώσετε στην φόρμα για την καταχώριση του αιτήματος. Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που επισημαίνονται με κόκκινο αστερίσκο.

 

2.2. Όλες οι πληροφορίες, τις οποίες υποβάλλει ο Χρήστης στο αίτημα, πρέπει να συμπίπτουν με τις πληροφορίες του Χρήστη.

 

2.3. Την ευθύνη για την ορθότητα των πληροφοριών που αναφέρονται στο αίτημα, αναλαμβάνει ο Χρήστης που καταχωρεί το αίτημα αυτό.

 

2.4. Όλα τα θετικά και τα αρνητικά σχόλια σχετικά με την εκτέλεση των καταχωρημένων αιτημάτων αφορούν αποκλειστικά τον Χρήστη που υπέβαλε το αίτημα και τον Χρήστη, που δέχτηκε το αίτημα (αποδέχθηκε τους όρους).

 

2.5. Υποβολή του αιτήματος (της πρότασης) και αποδοχή του (αποδοχή των όρων) μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια των επιπλέον τρόπων ελέγχου, για παράδειγμα, την εισαγωγή από τον Χρήστη επιπλέον κωδικών, οι οποίοι αποστέλλονται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο κινητό τα οποία έχει δηλώσει στο προφίλ του.

 

2.6. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν περάσει τον έξτρα έλεγχο η καταχώρηση του αιτήματος στον ιστότοπο Lardi-Trans δεν θα πραγματοποιηθεί.

 

2.7. Κατά τη καταχώρηση του αιτήματος σχετικά με τη διαθεσιμότητα ελεύθερου οχήματος, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να προσθέσει φωτογραφίες ή άλλες εικόνες, που θα βοηθήσουν να δείξουν καλύτερα το φορτίο/όχημα και θα παράσχουν με αυτόν τον τρόπο περισσότερες πληροφορίες για το φορτίο/όχημα, για το οποίο δημιούργησε το αίτημα.

 

3. Περιορισμοί κατά την υποβολή των αιτημάτων

 

3.1. Απαγορεύεται υποβολή αιτημάτων για το συμφέρον τρίτων και/ή εξ ονόματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων ή των φυσικών προσώπων-επιχειρηματίων, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι Χρήστες του ιστότοπου Lardi-Trans.

 

3.2. Απαγορεύεται υποβολή αιτημάτων, τα οποία δεν έχουν σχέση με τις προτάσεις μεταφοράς φορτίων και/η προτάσεις προσφοράς ελεύθερου οχήματος για τη μεταφορά φορτίου.

 

3.3. Απαγορεύονται οι βωμολοχίες και άλλες προσβλητικές λέξεις και/η λέξεις ή εκφράσεις που υποδηλώνουν προσβλητικές λέξεις ή φράσεις ή βωμολοχίες, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων γραμμάτων και συμβόλων οι οποίοι αντικαθιστούν προσβλητικές λέξεις ή/και εκφράσεις και βωμολοχίες.

 

3.4. Απαγορεύεται να γράφετε μόνο με κεφαλαία γράμματα, εκτός από τους επίσημους τίτλους και ονομασίες και/ή συντομογραφίες.

 

3.5. Απαγορεύεται να γράφετε στο αίτημα τις πληροφορίες που δεν ταιριάζουν με τις πληροφορίες στο προφίλ του Χρήστη που υποβάλλει το αίτημα.

 

3.6. Απαγορεύεται να ενημερώνετε τα αιτήματα πιο συχνά από 1 φορά μέσα σε 30 λεπτά.

 

3.7. Απαγορεύεται η υποβολή του αιτήματος για το ίδιο φορτίο/όχημα με τα ίδια στοιχεία (κλώνος).

 

3.8. Απαγορεύεται να γράφετε τις λέξεις με κενό μετά από κάθε γράμμα, για παράδειγμα, έτσι: «Φ Ο Ρ Τ Ι Α», «Α θ η ν α» κτλ.

 

3.9. Στα αιτήματα απαγορεύεται να γράφετε στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, διευθύνσεις, ICQ κτλ.) σε οποιαδήποτε πεδία, εκτός από το πεδίο "Στοιχεία επικοινωνίας";.

 

3.10. Στο πεδίο "Παρατηρήσεις" μπορείτε να γράψετε μόνο αυτές τις πληροφορίες, για τις οποίες δεν υπάρχουν τα ειδικά πεδία στην φόρμα.

 

3.11. Κατά τη συμπλήρωση του αιτήματος σε όλα τα πεδία πρέπει να γράφετε αποκλειστικά και μόνο αυτά τα στοιχεία που πρέπει να γράψετε στο συγκεκριμένο πεδίο.

 

3.12. Στο αίτημα για τη μεταφορά φορτίου πρέπει να γράφετε τα ακριβή σημεία φόρτωσης/εκφόρτωσης στα σχετικά πεδία.

 

3.13. Κατά τη προσθήκη των φωτογραφιών και εικόνων του φορτίου και/η του οχήματος απαγορεύεται προσθήκη φωτογραφιών και εικόνων οι οποίες:

3.13.1. περιέχουν ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ πληροφορίες, εκτός από τις πληροφορίες για το φορτίο και/ή το όχημα, για το οποίο δημιουργήθηκε αυτό το αίτημα.

3.13.2. περιέχουν οποιεσδήποτε διαφημιστικές πληροφορίες, για παράδειγμα (αλλά όχι αποκλειστικά): αριθμούς τηλεφώνων, αγγελίες, διαφημιστικά σλόγκαν, κλπ.

3.13.3. περιέχουν προσωπικές πληροφορίες του συγγραφέα ή τρίτων προσώπων, για παράδειγμα (αλλά όχι αποκλειστικά): φωτογραφίες ανθρώπων, κτιρίων, προσωπικών εγγράφων, κλπ.

3.13.4. περιέχουν πληροφορίες που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, για παράδειγμα (αλλά όχι αποκλειστικά): φωτογραφίες έργων τέχνης, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, ονομασιών, κλπ.

3.13.5. περιέχουν πληροφορίες που παραβιάζουν διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας της Ουκρανίας, της ΚΑΚ και της Ευρωπαϊκής ένωσης, για παράδειγμα (αλλά όχι αποκλειστικά): εικόνες και φωτογραφίες που περιέχουν προκλητικά σχόλια που σχετίζονται με τη θρησκεία ή την εθνικότητα, πορνογραφικές φωτογραφίες και εικόνες, κλπ.

 

4. Η διαγραφή των αιτημάτων και η ευθύνη των Χρηστών για την παραβίαση των Κανόνων υποβολής αιτημάτων

 

4.1. Σε περίπτωση παραβίασης από τον Χρήστη των διατάξεων 3.1., 3.2., 3.3. ενότητας 3 των Κανόνων υποβολής αιτημάτων – τέτοιο αίτημα διαγράφεται και ο Χρήστης που το καταχώρισε δεν θα έχει πια δυνατότητα να καταχωρεί αιτήματα. Πραγματοποιείται μπλοκάρισμα αυτής της υπηρεσίας.

 

4.2. Η αποδέσμευση της δυνατότητας καταχώρησης αιτημάτων πραγματοποιείται από τη διοίκηση του ιστοτόπου μετά από την εξέταση της αναφοράς του Χρήστη, την οποία πρέπει να στείλει στη διοίκηση του ιστοτόπου, εξηγώντας τους λόγους παραβίασης των απαιτήσεων των Κανόνων αυτών.

 

4.3. Σε περίπτωση δεύτερης παραβίασης από τον Χρήστη των διατάξεων 3.1., 3.2., 3.3. ενότητας 3 των Κανόνων υποβολής αιτημάτων – τέτοιο αίτημα διαγράφεται και ο Χρήστης που το καταχώρισε δεν θα έχει πια δυνατότητα να καταχωρεί αιτήματα ποτέ. Πραγματοποιείται μπλοκάρισμα αυτής της υπηρεσίας για πάντα.

 

4.4. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.13 ενότητας 3 των Κανόνων υποβολής αιτημάτων το δεδομένο αίτημα διαγράφεται.

 

4.5. Σε περίπτωση δεύτερης παραβίασης από τον Χρήστη των διατάξεων 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.13 ενότητας 3 των Κανόνων υποβολής αιτημάτων – τέτοιο αίτημα διαγράφεται και ο Χρήστης που το καταχώρισε δεν θα έχει πια δυνατότητα να καταχωρεί αιτήματα ποτέ. Πραγματοποιείται μπλοκάρισμα αυτής της υπηρεσίας για πάντα.

 

4.6. Η αποδέσμευση της δυνατότητας καταχώρησης των αιτημάτων πραγματοποιείται από τη διοίκηση του ιστοτόπου μετά από την εξέταση της αναφοράς του Χρήστη, την οποία πρέπει να στείλει στη διοίκηση του ιστοτόπου, εξηγώντας τους λόγους παραβίασης των απαιτήσεων των Κανόνων αυτών.

 

4.7. Η διοίκηση του ιστοτόπου Lardi-Trans διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει τα αιτήματα, τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας της Ουκρανίας, τις απαιτήσεις της Συμφωνίας Χρήστη του ιστοτόπου Lardi-Trans και τις απαιτήσεις αυτών των Κανόνων, καθώς διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να ξεκλειδώσει την δυνατότητα υποβολής αιτημάτων μετά την εξέταση της αναφοράς του Χρήστη για ξεμπλοκάρισμα της υπηρεσίας.

 

5. Διαγραφή των μη έγκαιρων αιτημάτων

 

5.1. Το αίτημα διαγράφεται αυτόματα μετά τη λήξη της ημερομηνίας που ήταν γραμμένη στο πεδίο «Ημερομηνία φόρτωσης από» ή στο πεδίο «Φόρτωση μέχρι» της φόρμας υποβολής του αιτήματος.

 

5.2. Στην περίπτωση που το αίτημα θα είναι κλειστό νωρίτερα από τη δηλωμένη ημερομηνία ο Χρήστης υποχρεούται να διαγράψει κλειστά ή μη έγκαιρα αιτήματα.

 

5.3. Τα αιτήματα που διαγράφηκαν στέλνονται στο καλάθι. Το μέγεθος του καλαθιού είναι: για τους Χρήστες που έχουν αγοράσει κάποιο πακέτο υπηρεσιών - 500 αιτήματα, για τους Χρήστες που δεν έχουν αγοράσει κάποιο πακέτο - 150 αιτήματα.

 

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 2020-03-10